ak

Sülfür nedir? Sülfür nasıl elde edilir,özellikleri nelerdir,ne işe yarar?

Sülfür; kükürdün, bir başka elementle birleşerek oluşturduğu yeni maddedir. Çoğunlukla demir, bakır, kurşun , çinko ile bileşik halindedir. Bileşen elementin türüne göre üçe ayrılır. Ametal,metal organik sülfürler. Ametal sülfürler; karbon ,bor ,arsenik ,fosfor gibi ametallerle oluşan sülfürlerin birleşimidir. Metal sülfürler , sülfür asidinin tuzlarıdır.

Metal  sülfürler, genelde mat, renkli ve metal parlaklığında, hemen çözünebilen kristalleşmiş katılardır. Bu gruba giren sülfürler içinde yalnızca alkali ve toprak alkali sülfürler suda çözülür. ( saf halde toz kükürt suda çözünmez.) Birçok sülfürün asitler tarafından bozundurulması sonucu hidrojensülfür açığa çıkar.

Bunun sonucunda oluşan kükürt, bunları polisülfüre dönüştürür. Bazı metal sülfürlerse; sıcakta yükseltgenerek orta sıcaklıkta sülfatları ve yüksek sıcaklıkta kükürtdioksit ile metaloksitleri verirler.

Organik sülfürler; alkol ya da fenol esterleridir. İki klorlu türevi  iperit olan etilsülfür ve alil sülfür, organik sülfürlerin en önemlileridir. Kermezit ,arsenik sülfür, alkali sülfürler gibi kimi sülfürlerde tıp alanında yararlanılır.

Kükürt

Sülfür, kükürdün  doğada başka elementlerle bileşik halinde bulunan halidir.Onun dışında saf olarak bulunan kükürt madenleri de mevcuttur. Bunlara ek olarak petrol içerisinde bulunan sülfür de ayrıştırıldığı takdirde saf olarak kullanılabilir. Saf kükürt elde etmek için çeşitli yöntemler vardır. Örneğin; Hidrojenle kükürt giderme diye bir yöntem vardır; bir benzin bir mazotun kükürdünü bir katalizör eşliğinde gidermek için hidrojen kullanılan arıtma yöntemleridir.

Saf haldeki kükürt, tatsız, kokusuz bir katıdır. Isıyı ve elektriği iyi iletmez. Sıcak bir suya kükürt atıldığında hafif çatırtılar çıkar ısıtıldığında 113 derece doğru eriyerek açık sarı bir sıvı verir. Bu sıvı daha yüksek sıcaklıkta ağdalı bir kıvama gelerek esmerleşir.  220 dereceye doğru karar ve akışkanlığını yitirir. Daha sonra akışkanlığını yeniden kazanmasına karşın rengini korur ve 44,6 derecede kaynar  buharın yoğunluğu sıcaklığa göre değişir.

Kükürt suda çözünmemesine rağmen benzende hafifçe çözünür ama en önemli çözücüsü karbon sülfürdür.

Kükürdün bir çok kullanım alanı vardır. Ham kükürdün büyük bir bölümü kükürt dioksit gazı,sülfürik asit , karbon sülfür üretimlerinde kullanılır. Saf kükürt, kara barut, havai fişek bileşimlerine girer. Kükürtten ayrıca kibrit yapımında da faydalanılır.

Kükürdün kullanım alanına göre fiziksel ve kimyasal halleri

Kükürt uygulama alanlarına göre farklı formlarda olabilir.

 • Granül kükürt,
 • Toz kükürt,
 • Sıvı kükürt.
 • Granül kükürt

Granül kükürt genelde endüstri alanında kullanılır. Firmalar granül kükürdü asidini almak için kullanırlar. Asit elde etmede hangi işlemler kullanılırsa kullanılsın, temel basamaklar aynıdır. İşlemler arasındaki fark sadece bir basamaktan diğerine geçerken uygulanan değişik tekniklerdir. Asıl gerekli olan şunlardır;

 • Kükürt dioksit gazı kaynağı,
 • Kükürt dioksidin yükseltgenmesini sağlayan düzen,
 • Kükürt trioksidin sülfürik asitte eritilerek absorpsiyonunu sağlayan düzen.

Kükürt dioksit herhangi bir kükürtlü bileşiğin yanması ile elde edilebilir. Bileşik ucuğuna ve elde ediliş kolaylığına göre seçilir ve memleketten memlekete göre değişir. Eğer element kükürt kolay sağlanırsa, bu kükürt dioksit elde etmek için en iyi kaynaktır. Elde edilen gaz oldukça saftır ve daha fazla işleme gitmeden kullanılır. Köseoğlu Ak Kükürt olarak zaman zaman sanayi firmaları ile gerek ürünümüzün saflığı, gerekse temin konusunda sorun yaşanmaması nedeni ile çalışmaktayız.

 • Toz kükürt

Toz kükürt herkes tarafından bilindiği gibi tarımda kullanılmanın dışında, sanayi sektöründe de kullanılmaktadır. 2 başlık halinde inceleyecek olursak;

 • Tarım da toz kükürt;

Toz kükürt tarımda sülfatlı gübre yapımında , mantar, mildiyö, kırmızı örümcek gibi bitki hastalıklarında ve son zamanlarda bilinçlenen çiftçilerimiz sayesinde toprak ıslahında da kullanılmaktadır. Türkiye topraklarının aşırı kireçli olması, gübre firmalarını ürettikleri gübrelere kükürt koymak zorunda bırakmıştır. Son dönemde üretilen hemen hemen her gübrede toz kükürt bulunmaktadır. Kısaca toz kükürdün toprak ıslahında ki etkisinden bahsedecek olursak;

Kükürt doğada S formunda bulunan, suda çözünmeyen katı bir maddedir. Kükürdün toprakta etki edebilmesi için, öncelikle zamana, ısıya, ve toprakta kükürdün çözünmesine yardımcı olacak organik maddelere ihtiyacı vardır. Bizler doğa kanunları gereği ısıya müdahale edemeyiz, dolayısı ile doğru kükürtleme tarihlerini takip etmemiz gerekmektedir. Bu da bahar aylarına denk gelmektedir. Onun dışında insanoğlu olarak yetersiz organik miktarını toz ya da granül leonardit veya hümik asitle dengeleyebiliriz. (Köseoğlu HümAK %16 hümik fulvik asit içeren leonardit kaynaklı hümik asit bu amaçla ürettiğimiz bir üründür.) Onun dışında çeşitli hayvan gübreleri de bu konuda bize yardımcı olacaktır. Zaman faktörüne gelince, kükürt daha önceki paragraflarda da belirttiğimiz gibi katı bir madde olup suda erimeyen bir yapıya sahiptir. Kükürdün toprakta (uygun şartlar sağlandığı takdirde)  çözündüğü bilimsel olarak ispatlanmıştır. Kükürdün çözünme süresine en büyük etken tanecik boyutudur. Toz kükürt toprakta oksidasyon dediğimiz bir süreç sonucunda h2SO4 formuna  dönüşür. Bu formülde ki hidrojen iyonları topraktaki kireçten kaynaklanan pH ‘yı düşürürken, SO4 ( sülfat ) bitkinin ihtiyacı olan besin elementi olarak kullanılır. Toprak ıslahı dışında yıllardır kullanılan en eski fakat en etkili ayrıca organik bir külleme ilacıdır

 • Sanayi de toz kükürt

Toz kükürt, az kullanılmasına rağmen kauçuk endüstrisinin olmazsa olmazlarındandır. Kauçuğu elde etmek için lateksin rehabilite edilmesi gerekir. Bu işlem için asetik asit veya formik asit kullanılır. Böylece elde edilen kauçuklar topaklar halindedir ve çekilebilir özelliktedir. Fakat kopmaya dayanıklı değildir. Lastik haline getirilebilmesi için kauçuğun kükürtle 135-160 derecede vulkanizasyonu gerekir. Kauçuk toz kükürtle vulkanize edilir. Vulkanizasyonda polimerde bir bağlaşma meydana gelir ve %2-3 lük S (kükürt) bağları teşekkül eder. Kükürtten sıraladığımız faydaları alabilmek için dikkat etmemiz gereken en önemli şey, kullandığımız kükürdün tanecik boyutudur.

Granül halde alınan kükürt, çeşitli inceltme yöntemleri ile küçültülerek kullanıcıya sunulmaktadır. Bir kükürt ne kadar ince olursa ki buna micron boyutu diyoruz, o kadar çabuk çözünür. Köseoğlu Ak Kükürt olarak 21 yıldır  Türkiye’nin en ince toz kükürdünü üretmekteyiz. Yılın 12 ayı üretim standardını bozmadan, 100 micronluk stabil bir boyuta sahip  Köseoğlu Ak Kükürt  markası ile kulacılara hizmet sunmaktayız.

 • Sıvı kükürt

Günümüzde sulama teknolojilerinin gelişmesi, biz üreticileri sıvı ürünler üretmeye teşvik etmiştir.

Köseoğlu olarak 2 yıl önce kullanıcılarımızın beğenisine sunduğumuz S80 ‘lik SC formunda ki Köseoğlu Ak Kükürt Sıvı Kükürt ( toprak pH düzenleyici ve elementel sıvılaştırılmış kükürt ) olumlu tepkiler almıştır. Toz kükürdün kullanılma amacı olan yüksek pH, mantar, mildiyö ,kırmızı örümcek vb. hastalıklarla mücadele de sıvı kükürtte rahatlıkla kullanılabilir. Teknolojik sulama sistemlerinde hiçbir sıkıntı yaratmadığı, kullanıcılar tarafından teyit edilmiştir.

Son Eklenenler