ak

Granül Kükürt

Granül Kükürt, Sulphur elementinin yani bilinen adı ile kükürt’ün işlenmemiş ticari adıdır. Fiziki durumu itibarı ile Lamp, cips diye de isimlendirilen Kükürt için kullanılan genel isimdir.   Tarımda granül kükürt, yapısının sertliği sebebi ile oksidasyonun imkansız olması yapılan fiziki müdahaleler ile toz veya mikronize hale getirilmesi ile kullanılabilmektedir. Ayrıca, Toz veya Sıvı kükürtün başka bileşenlerle karıştırılarak granül hale getirilebilmesi sebebi ile bu tür ürünlere de Granül Kükürt denmektedir. %90 lık Bentonitli Kükürt gibi.

Günümüz Türkçesinde Granül kelimesi asıl anlamının tam tersi kullanılmaktadır.  Sözlük anlamı itibarı ile “bir maddenin en küçük tanesi” ve “Sitoplazmada bulunan küçük tenecikler” şeklinde tanımlanmış olsa da Dünya da “Lamp Kükürt” veya “Cips Kükürt” olarak isimlendirilmiş Kükürt, Türkiye’de Granül Kükürt olarak isimlendirilmektedir. Bu ifadenin tarımda kullanılan bir çok toz metaryalin dolgu malzemeleri ile tablet veya topak hale getirilerek toz formdan iri tanecikli forma dönüştürülmesi durumunda da kullanıldığı görülmektedir. Toz leonardit veya Granül leonardit gibi.  Granülleştirme denilen bu işlemin yapılmasının amacı ise öncelikle tarım arazilerinde kullanılan ekipmanların toz ürünler için uygun olmamasıdır. Ayrıca granül ifadesi,  toz formda olan bir kaç tane maddenin birleştirilerek ticari yeni bir ürün hazırlanması durumunda da kullanıldığı görülmektedir.

Tekrar asıl konumuz Granül Kükürt’e dönecek olursak, Toz veya mikronize hale getirilmemiş Granül haldeki kükürt, Tarımsal amaçlı gerek toprakta, gerekse yapraktan hiçbir şekilde kullanılamamaktadır. Mikron çapı itibarı ile uygun olmayan bu durumu yaprak kullanımında yarar yerine aksine çok büyük zararlar vermektedir.  Granül yapısı ve kütlesi itibarı ile yaprakta tutunma kabiliyetinin zayıf olması müdahale edilen hastalık için  gerekli dozajın bitkiye verilememesi durumuna sebep olurken, yaprak üzerinde tutunması durumunda ise faydadan çok zarara sebep olmaktadır. Çünkü, yaprak tarafından emilemeyen kükürt gün içinde güneş ışınlarının etkisini artırıp bulunduğu bölgede yanmalara sebep olmaktadır. Buda kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Meyvenin de oluştuğu dönemlerde ise bu sıkıntı yaprakla birlikte meyve kabuğunda da aynı yanmanın görülmesine sebeptir. Bu konu o kadar önemlidir ki bırakın granül kükürtü, elenerek kalipre edilmemiş toz kükürt bile bu zararlara ve kayıplara sebep olmaktadır. Ayrıca, granül kükürtün toprak kullanımında uygulanması durumunda oksidasyon süresinin uzunluğu çiftçilerimiz açısından kabul edilemeyecek kadar uzundur. Bu nedenlerden dolayı da Granül yapıdaki kükürt, ötülerek toz hale getirilen  kükürt ayrıca elenerek kalipre edilmelidir.

Granül Kükürt Fiyatları

Kükürt, başta kimya sanayi olmak üzere tarım ve sağlık amaçlı olarak geniş bir alanda kullanılmaktadır.  Üretimin ve talebin dönemsellik göstermesi sebebi ile de yıl içinde granül Kükürt fiyatlarındaki değişim çok farklılıklar gösterir. Hızlı yükselişler ve düşüşler toz kükürt fiyatlarını ve elementel kükürt fiyatlarının da artıp, azalmasına sebep olmaktadır. Uluslararası piyasada belirlenen bu fiyatlara paralel ülkemizde de Tüpraş granül kükürt fiyatlarını belirler. Köseoğlu Kükürt gibi tarım sektörü için toz kükürt ve elementel kükürt üretimi yapan firmalarda fiyatlarını bu değişeme göre sürekli günceller.  Dönem dönem bu fiyat değişimi talep patlamaları veya arz yüksekli sebebi ile % 300 – 400 gibi fiyat değişimlerinin görünmesine sebep olmaktadır. En son 2008 yılında görülen bu astronomik değişim zaman zaman tüm granül kükürt piyasasının yeniden yapılanmasına bile sebep olabilmektedir. Her geçen gün, özellikle Tarım sektöründe kükürde olan talebin artması ile  granül kükürt taban fiyatının daha üst bir noktada yeniden konumlanmasına sebep olmaktadır. Bu değişim, tarımsal alanda kükürdün yerini ve önemini sürekli değiştirmektedir. Bu değişim çiftçimiz için maliyetler açısından olumsuzdur. Çünkü granül kükürt fiyatlarında ki değişim doğal olarak Toz Kükürt fiyatlarına ve Elementel Kükürt fiyatlarına direk olarak yansımaktadır. Bu durum ise tarımsal faaliyetlerde kükürt kullanmak isteyen çiftçinin kararlarını etkilemektedir. Örneğin,  2008 yılındaki Granül Kükürt fiyatlarındaki artış bir önceki yıla göre çiftçimizin  Toz Kükürt kullanımını yarıya düşürmesine sebep olmuştur. Maliyet artışı sebebi ile alternatif veya muadil ürün kullanımına kayan çiftçi, granül kükürt fiyatların geriye gelmesi ile tekrar Toz Kükürt’e dönmüştür.

Ülkemizde 2006 yılına kadar, Tarım bakanlığı ve Tüpraş arasındaki organik bağ sebebi ile Granül Kükürt fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesi çiftçimizi ve Toz Kükürt üreticileri için olumlu bir imkandı. Uluslar arası pazarda kükürt fiyatlarındaki büyük değişimler veya Tüpraş’ın Granül Kükürt arzında yaşadığı sorunlardan kaynaklanan fiyat değişimleri, devletimiz tarafından verilen özel imtiyazlarla dengeleniyor ve sorun hallediliyordu. Ancak bu uygulamalardan 2006’da Tüpraş’ın özelleştirilmesiyle tamamen vaz geçildi. Bu sektörel anlamda hem Toz Kükürt ve elementel Kükürt üreticileri için hem de kullanıcı çiftçilerimiz için olumsuzluklara sebep olmaktadır.

Granül Kükürt fiyatlarındaki bu değişim , sadece Toz kükürt ve Elementel kükürt fiyatlarını etkilememektedir.

Bunun yanında gelişen tarım teknolojilerinden biri olan damla sulama sistemlerinin yaygınlaşması ve bu sistemde kullanılmak üzere hazırlanan Sıvı Kükürt fiyatlarını da etkilemektedir. Ancak çiftçimiz için güzel olan şey, teknolojideki bu gelişmeler, konsantre halinde ve sıvı bazda 5 mikronun altına çekilmiş Sıvı kükürt ürününün  tarımsal faaliyetlerde daha az miktarda kükürt kullanımı ile daha hızlı sonuçlar elde etmelerine imkan vermektedir. Granül Kükürt fiyatlarındaki artışlar bu açıdan birim maliyette çiftçimize daha az yansımaktadır. Tabi Sıvı Kükürt ile Toz Kükürt arasında, farklı açılardan farklı menfaatler sağlandığını unutmamak gerekiyor. Yani amacımıza göre tercihimiz Toz Kükürt veya Sıvı Kükürt olarak değişiklikler göstermelidir.

Yine organik gübrelerin çoğunda kükürdün kullanılması bu tür ürünlerin de fiyatlarının etkilenmesine sebep olmaktadır. Ayrıca Sülfürik Asit yapımında ana ve tek girdi olan Granül kükürt, fiyatlarındaki bu değişimlerden bu alanda etkilemektedir.

Türkiye’nin en eski Toz Kükürt ve Elementel kükürt üreticisi olan Köseoğlu Kükürt olarak bizler, Mersin’de bu ülkenin tarımsal faaliyetler için kükürt üreten en büyük tesisine sahibiz. Bu ürünlere ek olarak Sıvı Kükürtte üreten firmamız,  granül kükürt fiyatlarındaki bu değişimlerden çiftçilerimizi ve çiftçilerimize hizmet veren bayilerimizi korumak için her türlü pazarlama stratejisini kullanmaktadır. Mesela, Granül Kükürt alımlarını dönemsel olarak yapan Köseoğlu Kükürt Ltd.  bu sayede Granül Kükürt fiyatlarındaki değişimlerin, Toz kükürt ve Elementel Kükürt fiyatlarını minumum şekilde etkilemesini amaçlamaktadır. Köseoğlu kükürt markasının, müşteri ve sektör odaklı yaklaşımı ve ürün kalitesi ile 22 yıldır Kükürt alanında vaz geçilmez ve birinci tercih olmasının sebebide budur.

Son Eklenenler