Kükürt

Kükürt

Kükürt, periyodik tablodaki simgesi S olan bir elementtir. bir ametal olup atom numarası ise 16’dır. Oda sıcaklığında katı halde bulunan kükürt elementinin ayırıcı özelliklerinden biri de açık limon sarısı rengidir. Saf haldeki kükürt bir yarı metal olması ile elektriği iyi iletmez. ilk çağlardan beri insanlık tarafından kullanılan elementlerden biridir. Doğal ortamda bol bulunan elementini içeren bileşiklerin kullanımının Romalılara dek uzandığı bilinmektedir. Bir element olarak kükürdün tanımı ise ilk kez 1777 yılında ünlü Fransız kimyager Antoine Lavoisier tarafından yapılmıştır. 

Kükürt Nedir?

Kükürt nedir? Elementi doğada yaygın halde bulunmasına rağmen saf halde elde edilmesi için farklı kimyasal yöntemler geliştirilmiştir. Petrol ve doğalgazdan kükürt elde etmek mümkündür. 

Kükürt saf halde iken kokusuzdur. Halk arasında kükürdün kokusu olarak bilinen ve bozuk yumurtayı andıran keskin koku kükürdün kimi gaz haldeki bileşiklerinden yayılmaktadır. Özellikle kükürtdioksitgazı ( SO2 ) bu kokuyu çıkarır ve fazla solunması halinde tehlikeli olabilir. Kükürtdioksit, kükürdün doğadaki en yaygın formlarından birini oluşturmaktadır. 

Kükürt Fiyatları

Kükürt fiyatları, elementinin en önemli özelliklerinden biri de diğer elementler ile bağlar kurarak sülfürlü bileşikler oluşturabilmesidir. Hemen hemen her elementin ile bileşik oluşturması mümkündür. Bu bileşikler sülfürlü bileşikler olarak da bilinir. sülfürlü bileşiklerin başta ziraat ve sanayi alanında pek çok kullanımı bulunmaktadır. Bu yaygın kullanımlar kükürt üretimini önemli hale getiren faktörlerdir.  

Kükürt

Kükürt

Kükürdün en yaygın kullanım alanı ziraat alanındadır, suni gübre üretiminde kükürt elementinden yaygın olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle mantar tipi bitki zararlılarının telef edilmesi için de kükürt kullanılan böcek ilaçlarına başvurulmaktadır. Kükürt elementi, suni gübre üretiminin yanı sıra petrolün arıtılması ve çeliğin işlenmesi gibi sanayi alanlarında da kullanılmaktadır.  Bunların yanı sıra sabun ve ilaç yapımı, böcek ilaçları ve patlayıcı maddeler gibi kimi alanlarda da kükürt bileşiklerinden yararlanılmaktadır. Kükürtlü sabunların ve kükürt içeren ilaçların deri hastalıkları üzerindeki olumlu etkisi eski çağlardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Keskin kokusuna rağmen sabunları pek çok deri hastalığının şifasını bulundurmaktadır. Kükürt fiyatları banyoları da deri hastalıklarının şifası için çağlar boyunca başvurulmuş yöntemlerden biridir.

About the author