Kükürt Fiyatları

Kükürt Fiyatları

Kükürt fiyatları, başta ziraat ve sanayi olmak üzere pek çok alanda kullanılan bir elementtir. Doğada bolca bulunan kükürt elementini kullanıma sokmak için ise işlemden geçirmek gereklidir. Kükürt elementi pek çok başka element ile bileşik oluşturarak farklı özellikler kazanabilmektedir. Kükürt elementinin bu farklılaşması onun pek çok farklı şekilde kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Kükürt elementi ülkemizde ve dünyada özellikle ziraat alanında yaygın bir şekilde ve büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Toprak verimi için olmazsa olmaz elementlerden biri olan kükürt tarım alanında farklı biçimlerde kullanılır. Bunun dışında kükürt sanayi alanında da farklı kimyasal bileşikler şeklinde pek çok farklı fonksiyonda kullanılmaktadır. Kauçuk sanayiinde kauçuğun sertleştirilmesi için, demir – çelik sanayisinde farklı işlemlerde, petrol rafinerilerinde kükürdün kullanım alanı son derece geniştir. Bütün bunların dışında kimi deri hastalıklarının tedavisinde de kükürtlü sabunlardan yararlanılmaktadır. 

Toz Kükürt, Sıvı Kükürt, Hümik Asit ve Granül Kükürt Fiyatları Nedir?

Kükürt Fiyatları

Kükürt Fiyatları

Ziraat alanında toprak verimini arttırmak, kimi zaman mantar türü bitki hastalıklarını önlemek, kimi zaman ise yılan, karınca gibi zararlıları ürünlerden uzak tutmak için tarla sahipleri kükürtlü ürünler satın almaktadır. Sayılan tüm bu amaçlar için kullanılan kükürtlü ürünler birbirinden farklı içeriklere sahiptir ve farklı biçimlerde kullanılır. Kükürdün tarım alanındaki bu geniş kullanımı, satış piyasasını da doğrudan etkileyen bir faktördür. 

Suni gübre üretimi de kükürt elementinden faydalanılan alanlardan biridir. Suni gübreler sayesinde çiftçinin tarlasındaki verimi artar ve daha az alanda, daha uzun süre, daha bol üretim yapabilir. Kükürt sanayii bu açıdan tarım alanı ile de yakından ilgilidir.  Ülkemizde tarımın yaygın bir geçim kaynağı olması sebebi ile kükürt içeren ürünlerin kullanımı da buna orantılı olarak yüksektir. Bu sebeple değişen kükürt fiyatları aslında tüm ekonomik kitleleri etkileyebilmektedir.

Kükürt Fabrikası Kükürt Fiyatları

Kükürt fiyatları, alınan kükürtlü ürünün niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Kükürt fiyatları ülkeden ülkeye ve yıldan yıla da değişebilir.  Türkiye’de başta Isparta ve Muğla’da olmak üzere hala faaliyet gösteren pek çok kükürt madeni vardır. Bu sebeple kükürt dışarıdan fazla ithal edilen bir ürün olmadığı için, kükürt fiyatları da nispeten hesaplıdır. Toptan alımlarda fiyatlar daha da düşerken parakende satış fiyatları doğal olarak daha yüksek olacaktır. Piyasada çeşitli fiyat aralıklarında kükürtlü ürünlere rastlamak mümkündür, fakat kimi zaman büyük aralıklara ulaşabilen fiyat farkları her zaman kaliteyi yansıtmamaktadır. Pazarlama giderleri, lojistik masrafları, paketleme masrafları gibi diğer gider kolları da kükürt fiyatlarını etkilemektedir.

About the author