Kükürt

Kükürt

Kükürt Kükürt, periyodik tablodaki simgesi S olan bir elementtir. bir ametal olup atom numarası ise 16’dır. Oda sıcaklığında katı halde bulunan kükürt elementinin ayırıcı özelliklerinden biri de açık limon sarısı rengidir. Saf haldeki kükürt bir yarı metal olması ile elektriği iyi iletmez. ilk çağlardan beri insanlık tarafından kullanılan elementlerden biridir. Doğal ortamda bol bulunan elementini içeren bileşiklerin…